Περίτμηση

  • Βήμα 1

    Ορισμένες φορές, οι χρυσοχόοι διακοσμούσαν πολύ λεπτά φύλλα χρυσού με την τεχνική της περίτμησης. Αρχικά χάρασσαν τα μοτίβα πάνω στο φύλλο χρυσού με λεπτά εργαλεία.

  • Βήμα 2

    Στη συνέχεια, έκοβαν με ειδικά κοπίδια το μέταλλο, ώσπου να απομείνουν μόνον τα περιγράμματα των μορφών. Η τεχνική εφαρμόστηκε κυρίως από τους Ρωμαίους, απαντά όμως και σε πρωιμότερα παραδείγματα από την ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Ετρουρία.