ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ομάδα Τέχνη. 100 χρόνια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα μας υποδέχτηκε στην έκθεση που παρουσιάζει η Εθνική Πινακοθήκη για την επέτειο της εκατονταετηρίδας από τη δημιουργία και την πρώτη έκθεση της 'Ομάδας Τέχνη' στο Βυζαντινό Μουσείο.

Η 'Ομάδα Τέχνη' δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλαου Λύτρα (1883-1927), γιου του γενάρχη της Σχολής του Μονάχου Νικηφόρου Λύτρα. Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες της Ομάδας ήταν συνομήλικοι και φίλοι του Λύτρα. Ανάμεσά τους συναντούμε λαμπρά ονόματα, όπως ο Αλεξανδρινός Κ. Παρθένης και ο Κωνσταντινοπολίτης Κ. Μαλέας.

ΕΙΚΟΝΕΣ