Νέα Πτέρυγα "Ντόλλη Γουλανδρή"

Δεξιά από την κεντρική είσοδο του κεντρικού κτιρίου, στην οδό Νεοφύτου Δούκα 4, ξεκινά η Νέα Πτέρυγα του ΜΚΤ, που εγκαινιάστηκε το 2005 προσφέροντας στο μουσείο επιπλέον 500 τ.μ. για τις πολύπλευρες δραστηριότητές του.

Η Νέα Πτέρυγα εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς: στεγάζει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται για διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις, ενώ πολύ συχνά φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις.

Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα σε πολλά ανεξάρτητα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα τεχνικά μέσα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες του μουσείου.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.