ΕΠΑΥΛΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Μουσείο Παιχνιδιών

Η Έπαυλη Κουλούρα, ένας επιβλητικός πύργος του τέλους του 19ου αι. με νεογοτθικά, μπαρόκ και αρ νουβό στοιχεία, στεγάζει πλέον το Moυσείο Παιχνιδιών.

Πυρήνας του Μουσείου είναι η συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη, η οποία συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες της Ευρώπης.

Στο νέο μουσείο παρουσιάζονται περισσότερα από 3.000 παιχνίδια και αντικείμενα της παιδικής ηλικίας, από τον ελλαδικό χώρο – από την αρχαιότητα μέχρι το 1970 – καθώς και από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και χώρες της Ανατολής.

ΕΙΚΟΝΕΣ