ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2019-2020

Κρήτη. Ανασκαφικά και ερευνητικά ευρήματα | 9 Μαρτίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ // ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Κατόπιν της απόφασης του Υπουργείου Υγείας για αναστολή όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων για τις επόμενες 4 εβδομάδες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η σημερινή διάλεξη με τίτλο «Η Βρετανική Αρχαιολογική Έρευνα στην Κρήτη - 1894 μέχρι σήμερα» δεν θα πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, το πρόγραμμα διαλέξεων για τον μήνα Μάρτιο αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. 

«Η Βρετανική Αρχαιολογική Έρευνα στην Κρήτη - 1894 μέχρι σήμερα»

Ομιλητής:
Καθηγητής John Bennet
, Διευθυντής Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Η παρούσα διάλεξη αποτελεί μία επισκόπηση της συμμετοχής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (BSA) στην αρχαιολογική έρευνα της Κρήτης, από την πρώτη επίσκεψη του Arthur Evans στο νησί το 1894 μέχρι σήμερα. Θα παρουσιαστεί συνοπτικά το έργο της Σχολής στην Κνωσό και θα δοθεί έμφαση στις λιγότερο γνωστές δραστηριότητές της σε θέσεις και περιοχές πέραν του ανακτορικού κέντρου της Κνωσού. Επιστρέφοντας ξανά στην Κνωσό, θα διατυπωθεί το όραμα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (BSA) για το έργο της στην Κρήτη εντός της επόμενης δεκαετίας του 21ού αιώνα, το οποίο θα εστιάσει στο ανανεωμένο Κέντρο Ερευνών της Κνωσού (Knossos Research Centre).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗ

  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ JOHN BENNET

    Ο Καθηγητής John Bennet έλαβε BA 1st Class Hons Classics, MA Classics και PhD Classics (διπλωματική εργασία: Aspects of the Administrative Organisation of Late Minoan II–IIIB Crete: A Study Based on Archaeological & Textual Evidence) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι Καθηγητής Αιγιακής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Sheffield και Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (αποσπασμένος από το Πανεπιστήμιο του Sheffield). Έχει διδάξει ενδεικτικά τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα: Παγκόσμιοι Πολιτισμοί, Ο Κλασικός Κόσμος και η Κληρονομιά του, Η Αναδυόμενη Ευρώπη: από την Αποθήκευση στο Στόουνχεντζ & τα Κράτη, Προς τη Νεωτερικότητα: Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία & Αποικιοκρατία, Αρχαιολογία & Κείμενα, Το Αιγαίο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού κ.ά. Επίσης, έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως για την Αιγιακή Αρχαιολογία, τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς & την Κλασική Αρχαιολογία της Μεσογείου. Ο Καθηγητής John Bennet έχει διατελέσει Διευθυντής στο Κέντρο Αιγιακής Αρχαιολογίας του Sheffield, Πρόεδρος του Τμήματος Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Sheffield (όπως και μέλος της Συγκλήτου, του University Court, του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνών και πολλών άλλων Επιτροπών του ιδίου Πανεπιστημίου), καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison. Έχει, επίσης, διατελέσει Γενικός Γραμματέας στην Comité International Permanent des Études Mycéniennes και Σύμβουλος/Μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου των δημοσιευμάτων των AEGIS publications (Université Catholique de Louvain), Cambridge Classical Journal (CUP) κ.α, μέλος κριτικών επιτροπών σε πανεπιστημιακές εκλογές, όπως επίσης και μέλος κριτικών επιτροπών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και σε εθνικά Συμβούλια Έρευνας, μέλος της Επιτροπής του Mediterranean Archaeological Trust και εξωτερικός εξεταστής διδακτορικών διατριβών, καθώς και σε προγράμματα που διδάσκονται στη Γλασκόβη και στο Trinity College στο Δουβλίνο. Η έρευνά του συνδυάζει την αρχαιολογική έρευνα πεδίου με την ερμηνεία και μελέτη των γραπτών πηγών, εστιάζοντας στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και σε πιο ύστερες περιόδους, αλλά και χρησιμοποιώντας την αρχαιολογία του τοπίου, την ανάλυση των κειμένων (όπου είναι δυνατόν), αλλά και την προφορική ιστορία και παράδοση για να διερευνήσει τις περιόδους της Οθωμανικής, Βενετικής και Βρετανικής κυριαρχίας στη νότια Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς έχει συμμετάσχει και διευθύνει ανασκαφές και έχει διεξαγάγει αρχειακή έρευνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην καταγωγή και την εξέλιξη των συστημάτων γραφής αλλά και των διοικητικών συστημάτων που σχετίζονται με αυτή, στον υλικό πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα και τη σημασία του, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η εικονογραφία, η προφορική παράδοση και η φυσική ανθρώπινη παρουσία συνδυάζονται ως ένδειξη ισχύος στην Πύλο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ο Καθηγητής John Bennet μαζί με άλλους επιστήμονες έχει συγγράψει ένα βιβλίο και έχει επιμεληθεί άλλα επτά, ενώ έχει δημοσιεύσει (με κριτική) 70 κεφάλαια, άρθρα και ανακοινώσεις σε συνέδρια (με άλλα 3 να βρίσκονται υπό εκτύπωση). Επίσης, έχει 25 δημοσιεύσεις (χωρίς κριτική), συμπεριλαμβανομένων 14 βιβλιοκρισιών στο Times Higher Education Supplement.

Background Image | Εργασίες πεδίου στις Καμάρες Ηρακλείου το 1913 © Αρχείο, Βρετανική Σχολή Αθηνών (λεπτομέρεια)

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.