ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2019-2020

Κρήτη. Ανασκαφικά και ερευνητικά ευρήματα | 10 Φεβρουαρίου

«…Δρήρος, πόλις κρητική». Νέες έρευνες στη Δρήρο (2009-2019)

Ομιλητές:
Alexandre Farnoux,
Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη Σορβόννη 

Βασιλική Ζωγραφάκη, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στη θέση Χώρες, κοντά στη Νεάπολη Λασιθίου, έφεραν στο φως σημαντικά κατάλοιπα της αρχαίας Δρήρου. 

Η δεύτερη φάση των ερευνών, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη νέων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών χώρων της αρχαίας πόλης, επιβεβαιώνοντας παλιότερα συμπεράσματα, ανατρέποντας, ίσως, κάποια άλλα και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για τη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στη Δρήρο. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

  • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ALEXANDRE FARNOUX

    Ο Alexandre Farnoux έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη Σορβόννη (Paris IV), UFR d' Histoire de l' Art et d' Archéologie, Διευθυντής του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV) και Διευθυντής του Ινστιτούτου της Τέχνης και της Αρχαιολογίας (site Michelet). Έχει επίσης διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV) και Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (Ελλάδα). Από το 2019 είναι Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη Σορβόννη. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ενδεικτικά: Η Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, Η γέννηση των πόλεων και η εξέλιξη των πόλεων της Κρήτης, Ιστορία και θεωρία της Αρχαιολογίας, Ανακάλυψη της Αρχαίας Τέχνης μέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνών (XIXe-XXe), Ομηρική αρχαιολογία.

  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ

    Η Βασιλική Ζωγραφάκη είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια με εισηγήσεις αρχαιολογικού περιεχομένου, έχει δώσει ανάλογες διαλέξεις σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει άρθρα αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχομένου. Έχει συμμετάσχει σε πολλές αρχαιολογικές έρευνες και διενήργησε η ίδια αρκετές σωστικές ανασκαφές κυρίως στην ανατολική Κρήτη, ενώ από το 2009 διευθύνει μαζί με τον καθηγητή Alexandre Farnoux τη συστηματική ανασκαφική έρευνα της Δρήρου.

Background Image | Άποψη της εισόδου στην Αγορά της Δρήρου © ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου & Γαλλική Σχολή Αθηνών (λεπρομέρεια)

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.