ΕΚΘΕΣΗ

από 1/10/1997 έως 1/11/1997

Κολομβία: Προκολομβιανή Τέχνη & Κεραμεική

Θέσεις παγκόσμιας κληρονομιάς

Η ΕΚΘΕΣΗ

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με τη Δημοκρατία της Κολομβίας, παρουσίασε την έκθεση ‘Προκολομβιανή Τέχνη και Κεραμική Κολομβία’. Τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν σε αυτή την έκθεση αφορούσαν τη δύναμη και όλες της σχετικές θεωρίες της εξουσίας, της κυριαρχίας και της ηγεσίας.

Η έκθεση χωριζόταν σε τέσσερα μέρη, τα οποία αφιερώνονταν στην κεραμική και αναφέρονταν στο πνεύμα, τα υλικά, τον χρόνο και τον χώρο. Σε κάθε αντικείμενο το πνεύμα εκφράζεται με μία ποικιλία στοιχείων που αποπνέουν εξουσία, ηγεσία και δύναμη. Αυτά περιλαμβάνουν καθιστές μορφές, διακοσμήσεις, στολίδια κεφαλής και κοσμήματα. Τα υλικά εμπλουτίζονται από μία ποικιλία εγχαράξεων, ανάγλυφες μορφές, εγκοπές και χρώματα. Η αντίθεση ανάμεσα στην ιερατικότητα και την κίνηση ορίζει την επαφή μας με τον χρόνο. Μια απόδοση κίνησης σε ένα αντικείμενο είναι ανεκδιήγητη και πραγματική. Ένα ιερατικό αντικείμενο αποκαλύπτει σταθερότητα και καθολικότητα. Ένα κεραμικό αντικείμενο καταλαμβάνει χώρο, αλλά αυτό γίνεται αντιληπτό στο τελικό στάδιο της έκθεσής του.

Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονταν από αρκετούς Προκολομβιανούς Πολιτισμούς όπως είναι οι Calima, Corinto Cuaca, Chimila, Muiscas, Guanes, Narino, ο Quimbaya,o πολιτισμός γύρω από τον ποταμό της Mαγδαληνής, και οι Sinu, Tayrona, και Tumaco.

Ειδικές ευχαριστίες αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κολομβίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Πρεσβεία της Κολομβίας στην Ελλάδα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ξενοδοχείο Χίλτoν Αθήνας και στην Κολομβιανή Ομοσπονδία Καλιεργητών Kαφέ της Κολομβίας.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.