ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνική Ιεραρχία

Μολονότι, η απουσία γραπτών πηγών καθιστά δύσκολη την ανίχνευση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στις Κυκλάδες της 3ης χιλιετίας π.Χ., ο σχεδιασμός των οικισμών και τα νεκροταφεία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση της εποχής

Η Κοινωνική Διαστρωμάτωση στις Κυκλάδες

Μολονότι, η απουσία γραπτών πηγών καθιστά δύσκολη την ανίχνευση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στις Κυκλάδες της 3ης χιλιετίας π.Χ., ο σχεδιασμός των οικισμών και τα νεκροταφεία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση της εποχής. Η επιμέλεια της κατασκευής των τάφων, η διακεκριμένη θέση ορισμένων από αυτούς στα νεκροταφεία και τα πλούσια ταφικά κτερίσματα είναι ενδείξεις για την ύπαρξη ιεραρχίας ανάμεσα στα μέλη της της πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. 

Τα δύο διαδήματα που έχουν βρεθεί στη Σύρο και στην Αμοργό είναι αναμφισβήτητα εμβλήματα που πιθανώς υποδηλώνουν την ύπαρξη εξουσίας. Αντίστοιχα, τα αντικείμενα κύρους προερχόμενα από τάφους, όπως τα κοσμήματα από ημιπολύτιμους λίθους και θαλάσσια όστρεα, και το χάλκινο επαργυρωμένο εγχειρίδιο φανερώνουν την ύπαρξη μίας υψηλής κοινωνικής τάξης. Εκ παραλλήλου, η ύπαρξη σφραγίδων μαρτυρά αφ’ ενός ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα ανταλλαγών και αφ’ ετέρου την ύπαρξη προσώπων με κάποιου είδους εξουσία. Η ύπαρξη, εξ άλλου, καθισμάτων απλών τετράποδων δίφρων ή περίτεχνων θρόνων σε συνδυασμό με τις καθιστές επάνω τους μορφές, αποτελεί ένα δείγμα υψηλής πολιτισμικής αξίας που συνδέεται σαφώς με πρόσωπα ανώτερης τάξης στο πλαίσιο του οίκου ή της κοινότητας.

Προς το τέλος της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, οπότε και ξεσπούν αναταραχές στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, εμφανίζεται ένας νέος τύπος ανδρικού ειδωλίου, το οποίο φέρει τελαμώνα και ενίοτε εγχάρακτο εγχειρίδιο. Αυτός ο τύπος ειδωλίου ερμηνεύεται ως κυνηγός ή πολεμιστής και ίσως αντανακλά την ύπαρξη πολεμιστών λόγω των αυξημένων κινδύνων της περιόδου και πάντως φέρει στοιχεία που το διαφοροποιούν ιεραρχικά ανάμεσα στα άλλα της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.