ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καλλιτέχνες»;

Ασχολίες, Τέχνες και Τεχνικές

«Καλλιτέχνες»;

Τα μαρμάρινα ειδώλια αποτελούν αναμφισβήτητα την κατ’ εξοχήν δημιουργία του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού και την πιο χαρακτηριστική ιδιομορφία του.  Μολονότι, δεν έχουν εντοπιστεί εργαστήρια λιθοτεχνίας, με εξαίρεση έναν εργαστηριακό χώρο με ειδώλια και εργαλεία που αποκαλύφθηκε στον Σκάρκο της Ίου, οι μελέτες για τις μεθόδους κατασκευής των ειδωλίων έδωσαν τη δυνατότητα να διαγνωσθεί η ατομική δημιουργία. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές τα ειδώλια κατασκευάζονταν ακολουθώντας συγκεκριμένα συστήματα μετρικών αναλογιών και παρά την τυποποίηση που τα χαρακτηρίζει,  κάποια  παρουσιάζουν στενές ομοιότητες στον τρόπο απόδοσης ορισμένων λεπτομερειών, δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης ικανού αριθμού «καλλιτεχνών ή τεχνιτών».

Οι συμβατικές ονομασίες των «καλλιτεχνών» προκύπτουν από το πιο χαρακτηριστικό έργο τους, και συγκεκριμένα είτε από το Μουσείο που το στεγάζει (π.χ. Καλλιτέχνης Μουσείου Νάξου) είτε από από τη συλλογή στην οποία ανήκει (π.χ. Καλλιτέχνης Γουλανδρή) είτε από τον αρχαιολόγο που το ανέσκαψε (π.χ. Καλλιτέχνης Ντούμα). Ο «Καλλιτέχνης Γουλανδρή» έχει θεωρηθεί ως ο πλέον παραγωγικός γλύπτης της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου. Τα έργα του  χαρακτηρίζονται από συμπαγείς φόρμες, λυρόσχημο κεφάλι με χρωματισμένες λεπτομέρειες και στρογγυλεμένα περιγράμματα. Τα έργα του «Καλλιτέχνη Steiner» χαρακτηρίζονται από απουσία γωνιών, λυρόσχημο κεφάλι και κοντό λαιμό, ενώ ο «Καλλιτέχνης του Μουσείου της Νάξου» διακρίνεται για τα ειδώλια με μακρύ πρόσωπο, στενό κορμό, κυρτούς ώμους και μαστούς τοποθετημένους ψηλά στον κορμό.

Εν τούτοις, κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν την ύπαρξη συγκεκριμένων «καλλιτεχνών» και υποστηρίζουν ότι οι ομοιότητες  μεταξύ ορισμένων ειδωλίων οφείλονται είτε στις αντιλήψεις περί αναλογιών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου είτε στην ύπαρξη τοπικών εργαστηρίων.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.