ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τα πρωιμότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην Κύπρο χρονολογούνται στη 10η χιλιετία π.Χ. και προέρχονται από μη-μόνιμες εγκαταστάσεις τροφοσυλλεκτικών ομάδων σε σπήλαια.