ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης

Η κορυφή του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης έκλεβε πάντα την παράσταση. Τι γινόταν, όμως, στις παρυφές του Ιερού της Πολιούχου Αθηνάς;

Σε μία ξενάγηση κάτω ακριβώς από τη σκιά του Παρθενώνα, εξερευνήσαμε πτυχές ενός άλλου κόσμου: θεραπευτές και ιερείς, άρχοντες και βασιλείς της Ανατολής, ευεργέτες της Ρωμαϊκής εποχής, ηθοποιοί και μονομάχοι, καλλιτέχνες και χαλκουργοί συνέθεταν ένα διαφορετικό σκηνικό. Εκεί συναντήθηκαν η γλυπτική, η ποίηση, το θέατρο, η αρχιτεκτονική, μεταμορφώνοντας τη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης στο αρχαιότερο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο.  

ΕΙΚΟΝΕΣ