ΠΑΙΔΙ

Οι Μουσειοσκευές του ΜΚΤ: Tο ένδυμα στην Αρχαία Ελλάδα

Έντυπα για τον εκπαιδευτικό, διαφάνειες, χειροτεχνίες και μια σειρά ενδυμάτων (χιτώνες, πέπλος, ιμάτια, χλαμύδα, εξωμίδα) διδάσκουν το μαθητή, δίνοντάς του την ευκαιρία να ντυθεί και ο ίδιος.

Οι μουσειοσκευές περιέχουν;

Εικόνες

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Μουσειοσκευής είναι δωρεάν. Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μεταφορέας τα έξοδα επιβαρύνουν το σχολείο.

Για το δανεισμό μουσειοσκευών, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων T. 210 7239438.

Παρόμοιες Προτάσεις

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.