ΠΑΙΔΙ

Οι Μουσειοσκευές του ΜΚΤ: Η Καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα

Tα παιδιά γνωρίζουν τις καθημερινές ασχολίες των αντρών και των γυναικών στην Αρχαία Ελλάδα.

Στόχος της Μουσειοσκευής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά ποιες ήταν οι καθημερινές ασχολίες των αντρών και των γυναικών, πως γινόταν ένας γάμος, με ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά, ποια αθλήματα συνηθίζονταν τότε, πως διασκέδαζαν και ποιες ήταν οι υποχρεώσεις τους ως στρατιώτες και ως πολίτες.

Οι μουσειοσκευές περιέχουν:

Εικόνες

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Μουσειοσκευής είναι δωρεάν. Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μεταφορέας τα έξοδα επιβαρύνουν το σχολείο.

Για το δανεισμό μουσειοσκευών, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων T. 210 7239438.

Παρόμοιες προτάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.