ΠΑΙΔΙ

Οι Μουσειοσκευές του ΜΚΤ: Η Καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα

Tα παιδιά γνωρίζουν τις καθημερινές ασχολίες των αντρών και των γυναικών στην Αρχαία Ελλάδα.