ΠΑΙΔΙ

Οι Μουσειοσκευές του ΜΚΤ: H διατροφή στην αρχαία Ελλάδα

Νέα μουσειοσκευή με θέμα την διατροφή, με στόχο να ταξιδέψει σε σχολεία όλης της χώρας αλλά και του εξωτερικού.