ΠΑΙΔΙ

Οι Μουσειοσκευές του ΜΚΤ: Αρχαία Κεραμική

Τα αντίγραφα αγγείων του μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού, το έντυπουλικό, οι διαφάνειες, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν το μαθητή να μάθει πώς κατασκευάζονταν τα αγγεία, τις διάφορες τεχνικές διακόσμησης, αλλά και τα σχήματα και τις ονομασίες τους.

Οι μουσειοσκευές περιέχουν:

Eικόνες

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Μουσειοσκευής είναι δωρεάν. Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μεταφορέας τα έξοδα επιβαρύνουν το σχολείο.

Για το δανεισμό μουσειοσκευών, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων T. 210 7239438.

Παρόμοιες προτάσεις

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.