Οι Φάσεις της Όπτησης

 • Φάση 1

  ελεύθερη ροή οξυγόνου (οξειδωτικό περιβάλλον)

 • Η οξείδωση των σιδηρούχων συστατικών του πηλού δίνει ερυθρή απόχρωση στα αγγεία. (μελανόμορφο αριστερά, ερυθρόμορφο, δεξιά)

 • Φάση 2

  κλείσιμο αεραγωγών (αναγωγικό περιβάλλον)

 • Η απουσία οξυγόνου και ο έντονος καπνός που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα δίνουν θαμπή γκρίζα απόχρωση στην επιφάνεια των αγγείων. Το παχύ σιδηρούχο επίχρισμα μετατρέπεται σε μαγνητίτη, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες επιφάνειες να υαλοποιηθούν και να αποκτήσουν στιλπνό μελανό χρώμα.

 • Φάση 3

  άνοιγμα αεραγωγών (οξειδωτικό περιβάλλον)

 • Η ελεύθερη ροή αέρα επαναφέρει το ερυθρό χρώμα στα σημεία που έχουν καλυφθεί από αραιό επίχρισμα, όμως τα σημεία που έχουν υαλοποιηθεί παραμένουν μελανά. Τα χρώματα σταθεροποιούνται και τα αγγεία είναι έτοιμα.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.