ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΡΑΦΗ

Η γραφή εμφανίζεται στην Κύπρο γύρω στο 1500 π.Χ., δηλαδή σε μια περίοδο κατά την οποία οι έντονες οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες δημιουργούν αυξημένες ανάγκες γραφειοκρατικής διαχείρισης.