ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Foyer (Πτέρυγα Νεοφυτου Δούκα)

INFO

Πρόκειται για ένα χώρο μεγαλύτερο από 100 τμ., στον οποίο δεσπόζουν οι απέριττες γραμμές και η μοντέρνα αισθητική. Το Foyer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με το Cycladic Café. 

 Προσφέρεται για: cocktails, dinners και lunches, σε περιπτώσεις πραγματοποίησής τους εκτός ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.
 

Χωρητικότητα:
| διάταξη σε ροτόντες, έως 50 άτομα
| διάταξη Π, έως 35 άτομα
| διάταξη Ι , έως 40 άτομα | όρθιο cocktail, έως 70 άτομα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προτάσεις για εκδηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται στο ckoratzani@cycladic.gr | Τ: 210-7228321 (εσωτ. 116), Χριστίνα Κορατζάνη ή στο dsakellarios@cycladic.gr | Τ: 210-7228321 (εσωτ. 150), Διονύσης Σακελλάριος

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.