Εμπίεστη Τεχνική

 • Βήμα 1

  Πάνω σε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική μήτρα ο τεχνίτης σκαλίζει το διακοσμητικό μοτίβο σε εσώγλυφο («αρνητικό»).

 • Βήμα 2

  Στη συνέχεια, συμπιέζει το φύλλο χρυσού πάνω στη μήτρα με πρέσα ή πλατύ σφυρί. Για να διασταλεί το μέταλλο και να εφαρμόσει καλύτερα στις κοιλάνσεις της μήτρας, χρησιμοποιεί κάποιο ενδιάμεσο υλικό (μαλλί, δέρμα, κερί ή μόλυβδο).

 • Βήμα 3

  Με ξύλινα ή οστέινα εργαλεία (ή και με απλή πίεση του δακτύλου) τελειοποιεί τις λεπτομέρειες της διακόσμησης.

 • Παραλλαγή της τεχνικής

  Ορισμένες φορές, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν διπλή μήτρα για την δημιουργία έκτυπων παραστάσεων.