Εθνική Βιβλιοθήκη

Διάλεξη του καθηγητή Γ.Θ. Μαυρογορδάτου στο Βαλλιάνειο Μέγαρο

To Bαλλιάνειο Μέγαρο φιλοξένησε τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης σε μια ξεχωριστή ομιλία του καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας και Θεωρίας, Γ. Θ. Μαυρογορδάτου με θέμα " Αλήθειες και Μύθοι της νεοελληνικής ιστορίας και της περιόδου του Εθνικού Διχασμού". Ο καθηγητής μας αναφέρθηκε στα ιστορικά πρόσωπα της εποχής και ανέλυσε το πολιτικό παρασκήνιο που έφτασε την χώρα σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές συγκρούσεις της νεότερης ιστορίας.

Πριν την διάλεξη προηγήθηκε ξενάγηση από τον κ. Δ. Χρυσοστομίδη στο ιστορικό κτίριο του Βαλλιάνειου Μεγάρου, κτίριο στο οποίο στεγάζοταν μέχρι το 2017 εξ' ολοκλήρου η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.