Χύτευση σε Μήτρα

  • Βήμα 1

    Το σχήμα του αντικειμένου σμιλεύεται με λεπτομέρεια σε απλή ή διπλή μήτρα από λίθο ή πηλό. Η διπλή μήτρα ασφαλίζει με «οδηγούς».

  • Βήμα 2

    Ο λιωμένος χαλκός χύνεται στη μήτρα.

  • Βήμα 3

    Όταν κρυώσει ο χαλκός, το αντικείμενο, αφαιρείται από τη μήτρα. Στη συνέχεια σφυρηλατούνται οι ακμές του για να γίνουν πιο λεπτές και ανθεκτικές. Με σφυρηλάτηση διαμορφώνονται επίσης οι νευρώσεις των όπλων.