Χύτευση και Σφυρηλάτηση

 • Βήμα 1

  Αρχικά κατασκευάζεται χυτός κύλινδρος ή κώνος με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού».

 • Βήμα 2

  Στη συνέχεια ο κύλινδρος (ή κώνος) σφυρηλατείται πάνω σε ξύλινα και μεταλλικά αμόνια διαφόρων σχημάτων για να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα.

 • Βήμα 3

  Η βάση κατασκευάζεται χωριστά με σφυρηλάτηση φύλλου χαλκού (σπανιότερα με χύτευση).

 • Βήμα 4

  Οι λαβές κατασκευάζονται με χύτευση. Οι απολήξεις τους σφυρηλατούνται για να γίνουν πλατύτερες και να μπορούν να προσηλωθούν στο σώμα του αγγείου.

 • Βήμα 5

  Με τη βοήθεια συγκολλητικών ουσιών και της φωτιάς η βάση ενώνεται με το σώμα. Οι λαβές και άλλα συμπληρωματικά μοτίβα που έχουν κατασκευαστεί με χύτευση (π.χ. ανάγλυφες μορφές) στερεώνονται με χάλκινα καρφιά.