ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Café

INFO

Το Cycladic Café με την ατμόσφαιρα μιας ‘κρυμμένης όασης’ στο κέντρο της πόλης, αποτελεί ένα σύγχρονο σημείο συνάντησης.  

 Προσφέρεται για: δείπνα, cocktails, εταιρικές συναντήσεις και light lunches, σε περιπτώσεις πραγματοποίησής τους εκτός του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.
 

 Χωρητικότητα:
| καθιστό γεύμα, έως 60 άτομα
| όρθιο cocktail, έως 150 άτομα
| συνεντεύξεις τύπου, έως 50 άτομα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προτάσεις για εκδηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται στο ckoratzani@cycladic.gr | Τ: 210-7228321 (εσωτ. 116), Χριστίνα Κορατζάνη ή στο kkaranikos@cycladic.gr |  Τ: 210-7228321 (εσωτ. 150), Κωνσταντίνος Καρανίκος

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.