ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού αποτελεί μικρό μόνο μέρος του αρχαίου αττικού δήμου των Κεραμέων, ενός από τους μεγαλύτερους της αρχαίας Αθήνας, ο οποίος βρισκόταν στη βορειοδυτική παρυφή της πόλης. Υπήρξε περιοχή εγκατάστασης αγγειοπλαστών και αγγειογράφων και ο κύριος τόπος παραγωγής των περίφημων αττικών αγγείων.

Η παραποτάμια περιοχή του Κεραμεικού πλημμύριζε συνεχώς και δεν ευνοούσε την κατοίκηση. Άρχισε έτσι να χρησιμοποιείται ως χώρος ταφής και σταδιακά έγινε το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας.

Μας ξενάγησε o αρχαιολόγος Λεωνίδας Μπουρνιάς, υπεύθυνος του αρχ. χώρου και του μουσείου.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.