Αφροδίτη Γκόνου

Σύμβουλος Προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης