Εξερευνήστε την συλλογή

Ζεύγος ενωτίων χρυσός Πρωτοβυζαντινή
Χρυσό περιδέραιο με πολύτιμους λίθους χρυσός, πολύτιμοι λίθοι Μέσα 4ου αιώνα μ.Χ.
Ζεύγος ενωτίων χρυσός 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ενώτιο χρυσός, όνυχας, μαργαριτάρι 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ζωόμορφο σταθμίο μπρούντζος 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο γυαλί 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Επιτύμβιος κιονίσκος (Cippus) ασβεστόλιθος Μέση - Ύστερη Ρωμαϊκή
Πρόχους γυαλί 2ος αιώνας μ.Χ.
Ενώτιο χρυσός, ακουαμαρίνα 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ζωόμορφο σταθμίο μπρούντζος 1ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Πτηνόμορφος ασκός γυαλί 1ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Κάνθαρος γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο (Unguentarium) γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ. (;)
Μυροδοχείο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Φιαλίδιο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο γυαλί 1ος - 2ος αιώνας μ.Χ.
Φιάλη γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Πυξίδα γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Κωνικό κύπελλο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Δακτυλίδι με προτομή Αθηνάς χρυσός, καρνεόλιο 1ος αιώνας μ.Χ.
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.