Εξερευνήστε την συλλογή

Ζεύγος ενωτίων χρυσός Πρωτοβυζαντινή
Χρυσό περιδέραιο με πολύτιμους λίθους χρυσός, πολύτιμοι λίθοι Μέσα 4ου αιώνα μ.Χ.
Επιτύμβιος κιονίσκος (Cippus) ασβεστόλιθος Μέση - Ύστερη Ρωμαϊκή
Πρόχους γυαλί 2ος αιώνας μ.Χ.
Ενώτιο χρυσός, ακουαμαρίνα 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ζεύγος ενωτίων χρυσός 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ενώτιο χρυσός, όνυχας, μαργαριτάρι 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ζωόμορφο σταθμίο μπρούντζος 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο γυαλί 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Κωνικό κύπελλο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Δακτυλίδι με προτομή Αθηνάς χρυσός, καρνεόλιο 1ος αιώνας μ.Χ.
Ζωόμορφο σταθμίο μπρούντζος 1ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Πτηνόμορφος ασκός γυαλί 1ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Κάνθαρος γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο (Unguentarium) γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ. (;)
Μυροδοχείο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Φιαλίδιο γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο γυαλί 1ος - 2ος αιώνας μ.Χ.
Φιάλη γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Πυξίδα γυαλί 1ος αιώνας μ.Χ.
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.