Εξερευνήστε την συλλογή

Φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική Ι - Φάση Πλαστηρά
Αγγείο των περιστεριών μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Κορμός ειδωλίου αυλητή μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Προχυτική φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Θραύσμα καθιστού ειδωλίου στεατίτης Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Σμίλη χαλκός Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ημιτελές ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ημιτελές σχηματικό ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Δεξί σκέλος ειδωλίου παραλλαγής Σπεδού μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Πηνιόσχημη πυξίδα μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Κέρνος μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ανδρικό ειδώλιο μετακανονικού τύπου μόλυβδος Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - ΙΙΙ
Σχηματικό ειδώλιο τύπου Φυλακωπής μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
Κεφαλή ειδωλίου μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ
Ραμφοειδόστομη πρόχους πηλός Πρωτοκυκλαδική Ι-ΙΙ - Ομάδα Καστριού
Σχηματικό ειδώλιο τύπου Kusura μάρμαρο Πρωτοχαλκή ΙΙ
Αρυβαλλόσχημο αγγείο πηλός Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Θραύσμα από σύμπλεγμα μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Γυναικείο ειδώλιο παραλλαγής Σπεδού μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Σφυροπέλεκυς χαλκός Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.