Ζωόμορφο σταθμίο

  • Αριθμός Συλλογής Ζ0674Β
  • Χρονολογία 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
    100 μ.Χ. - 300 μ.Χ.
  • Περιγραφή Σταθμίο σε σχήμα ποντικού, χυτό, με εύσαρκο σώμα, που στηρίζεται στα πίσω του πόδια. Με τα μπροστινά του πόδια κρατά κάποιο φαγώσιμο, πιθανότατα ψωμί. Η ουρά του είναι ανάγλυφη.
  • Πολιτισμός Κυπριακός
  • Περίοδος Ρωμαϊκή περίοδος
  • Υλικό μπρούντζος
  • Διαστάσεις Υ: 3,6 εκ. / Μ: 5,8 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 3ος όροφος / Κυπριακή Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.