Ζεύγος ενωτίων

  • Αριθμός Συλλογής Ζ0452
  • Χρονολογία Πρωτοβυζαντινή
    500 μ.Χ. - 600 μ.Χ.
  • Περιγραφή Eνώτια (σκουλαρίκια) που έχουν κατασκευαστεί με την τεχνική της κοκκίδωσης. Σειρές κουκκίδων σε τριγωνική διάταξη (με τρόπο που θυμίζει τσαμπιά από σταφύλια) έχουν προσκολληθεί στο συρμάτινο κρίκο. Από την κορυφή του ενός τριγώνου εκφύονται δύο επιμήκεις σπείρες. Στην άκρη του τριγώνου του δεύτερου ενωτίου υπάρχει κατακόρυφο σύρμα, στο οποίο θα ήταν περασμένη μικρή χάντρα.
  • Πολιτισμός Κυπριακός
  • Περίοδος Βυζαντινή περίοδος
  • Υλικό χρυσός
  • Διαστάσεις Υ: 2,5 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 3ος όροφος / Κυπριακή Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.