Ανδρικό ειδώλιο μετακανονικού τύπου

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ1128
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - ΙΙΙ
    2300 π.Χ.
  • Περιγραφή Αυτό το μολύβδινο ειδώλιο αποτελεί μια από τις εξαιρετικά σπάνιες δημιουργίες της Κυκλαδικής τέχνης. Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού τα μέταλλα ήταν ακόμη δυσεύρετα και χρησίμευαν κυρίως για την κατασκευή όπλων και εργαλείων. Τα μολύβδινα και χάλκινα ειδώλια της περιόδου από τις Κυκλάδες είναι ελάχιστα. Τα μορφολογικά στοιχεία του συγκεκριμένου ειδωλίου το εντάσσουν στον «μετακανονικό τύπο», γεγονός που επιτρέπει τη χρονολόγησή του στη μετάβαση από την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδο.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μόλυβδος
  • Διαστάσεις Υ: 9 εκ / Πλ.: 3,6 εκ / Π: 1,4 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.