Κέρνος

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0970
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 - 2300
  • Περιγραφή Σύνθετα σκεύη, όπως αυτός ο τετράλοβος κέρνος, μαρτυρούν τη δεξιότητα των Κυκλαδιτών μαρμαροτεχνιτών. Το αγγείο έχει λαξευθεί σε μία μάζα μαρμάρου και αποτελείται από δύο μεγαλύτερα και δύο μικρότερα κωνικά "ποτήρια", και ένα λεπτό σαλπιγγόσχημο πόδι. Ο κέρνος είναι αρκετά συνηθισμένο σχήμα στην κεραμική της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου (2300-2000 π.Χ). Το μοναδικό αυτό παράδειγμα από μάρμαρο χρονολογείται στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο και μπορεί να θεωρηθεί ως προδρομική μορφή του είδους.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μάρμαρο
  • Διαστάσεις Υ: 7,9 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.