Λεκανίδα

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0366
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 π.Χ. - 2300 π.Χ.
  • Περιγραφή Ελλειψοειδής λεκανίδα συμπληρωμένη σε μεγάλο μέρος. Μοιάζει με μικρή ρηχή σκάφη που στέκεται σε ορθογώνια βάση. Σώζονται δύο οριζόντιες αποφύσεις που χρησίμευαν προφανώς ως λαβές, ενώ πρέπει να υπήρχαν και άλλες δύο στην άλλη πλευρά του αγγείου.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μάρμαρο
  • Διαστάσεις Μ: 36,5 εκ. / Πλ.: 23 εκ
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.