Γυναικείο ειδώλιο παραλλαγής Δωκαθισμάτων

 • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0310
 • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
  2800 π.Χ. - 2300 π.Χ.
 • Περιγραφή Παρόλο που στις Κυκλάδες παραγόταν ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικείων ειδωλίων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, οι μορφές αυτές ήταν γνωστές ευρύτερα στον Αιγαιακό κόσμο, καθώς αρκετά παραδείγματά τους έχουν βρεθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και στη Μ. Ασία. Το ασυνήθιστο υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το συγκεκριμένο ειδώλιο (υποπράσινος λίθος αντί για λευκό μάρμαρο) ενδέχεται να υποδηλώνει εξωκυκλαδική προέλευση, πιθανώς από την Αττική. Οι επτά αυλακώσεις στην κοιλιακή χώρα θεωρείται ότι συμβολίζουν κατάσταση λοχείας, όπως αντίστοιχα τα ειδώλια με διογκωμένη κοιλιά θεωρείται ότι συμβολίζουν κατάσταση εγκυμοσύνης.
 • Πολιτισμός Κυκλαδικός
 • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 • Υλικό λίθος
 • Διαστάσεις Υ: 30,7 εκ.
 • Προέλευση Αντικειμένου Από την Αττική(;)
 • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.