Κορμός ειδωλίου αυλητή

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0246
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 - 2300
  • Περιγραφή Η όρθια στάση του κορμού, ο ψηλός λαιμός και οι εμφανώς προτεταμένοι βραχίονες, καθιστούν πιθανόν το ενδεχόμενο το θραύσμα αυτό να ανήκε σε ειδώλιο μουσικού, και συγκεκριμένα αυλητή. Από τα ειδώλια αυλητών που σώζονται ακέραια γνωρίζουμε ότι οι ανδρικές αυτές μορφές κρατούσαν στο στόμα πνευστό μουσικό όργανο, που μπορεί να είναι διπλός αυλός ή ο λεγόμενος "αυλός του Πανός". Εκτός από τους όρθιους αυλητές, στην Κυκλαδική τέχνη αναπαρίστανται επίσης καθιστοί μουσικοί, που κρατούν ένα τριγωνικό όργανο σαν άρπα και είναι γνωστοί ως "τριγωνιστές". Τυπολογικά, όλα τα ειδώλια μουσικών εντάσσονται στην παραλλαγή Καψάλων ή στα πρώιμα έργα της παραλλαγής Σπεδού και χρονολογούνται στην πρώιμη φάση της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μάρμαρο
  • Διαστάσεις Ύ: 12,6 εκ. / Πλ.: 6,7 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.