Σμίλη

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0224
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 - 2300
  • Περιγραφή Χάλκινη σμίλη με επίμηκες έλασμα πoυ στενεύει από την κυρτή κόψη πρoς την βάση, όπου πιθανότατα θα στερεωνόταν σε λαβή από φθαρτό υλικό. Οι σμίλες είναι εργαλεία πoυ χρησιμoπoιούνταν στη λιθoξoϊκή, στην ξυλoυργική, αλλά και ως κoπείς.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό χαλκός
  • Διαστάσεις Υ: 17 εκ. / Πλ.: 4 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.