Κύλικα

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0211
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 π.Χ. - 2300 π.Χ.
  • Περιγραφή Μαρμάρινη ρηχή κύλικα με σχετικά ψηλό, κοίλο εσωτερικά πόδι. Στο εσωτερικό του αγγείου σώζονται ίχνη ερυθρού χρώματος. Η κύλικα αποτελεί έναν συνήθη τύπο αγγείου της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου, και απαντά σε διάφορες παραλλαγές, με κατακόρυφα ή καμπύλα τοιχώματα, με ή χωρίς αποφύσεις για ανάρτηση, ενίοτε δε και με πρόχυση. Η χρήση των κυλίκων δεν είναι σαφής. Το γεγονός ότι βρίσκονται κυρίως σε τάφους, η ιδιαίτερα λεπτή κατεργασία τους και η συχνή παρουσία ερυθρού, γαλάζιου ή πράσινου χρώματος στο εσωτερικό τους φαίνεται να υποδηλώνουν τελετουργική παρά πρακτική λειτουργία.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μάρμαρο
  • Διαστάσεις Υ: 6,5 εκ. / ΔΧ:: 10,6 εκ. / ΔΒ: 4,4 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.