Ημιτελές ειδώλιο

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0209
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
    2800 - 2300
  • Περιγραφή Ένα από τα λιγοστά παραδείγματα ημιτελών ειδωλίων που έχουν σωθεί από τις Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Τα τμήματα του σώματος (κεφαλή, κορμός και πόδια) έχουν αποδοθεί με αδρό μόνον τρόπο χωρίς καθόλου λεπτομέρειες. Για κάποιο λόγο, η κατεργασία του ειδωλίου σταμάτησε σε αυτό το σημείο και η επιφάνεια δεν υπέστη την τελική επεξεργασία λείανσης και στίλβωσης. Τα ημιτελή ειδώλια μάς δίνουν πολλές πληροφορίες για το είδος και το υλικό των εργαλείων καθώς και για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι γλύπτες κατά τη λάξευση και στίλβωση των ειδωλίων.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό μάρμαρο
  • Διαστάσεις Υ: 12 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.