Φιαλίδιο

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0101
  • Χρονολογία Ρωμαϊκή
    100 μ.Χ. - 300 μ.Χ.
  • Περιγραφή Φιαλίδιο από φυσητό γυαλί με ιριδισμούς. Το χαρακτηριστικό σχήμα του αγγείου φαίνεται πως δημιουργήθηκε με συμπίεση του απιόσχημου σώματος του φιαλιδίου σε τέσσερα σημεία. Οι δυνατότητες που έφερε η τεχνική του φυσητού γυαλιού στην κατεργασία του συγκεκριμένου υλικού ήταν μεγάλες και βοήθησαν στη δημιουργία πολλών νέων τύπων και σχημάτων. Στον λαιμό του αγγείου παρατηρούνται διακοσμητικά σχέδια σαν "κλωστές" από γυαλί, οι οποίες ήταν επίθετες. Αγγεία που φέρουν τέτοια διακόσμηση - πολλές φορές σε όλη την επιφάνειά τους - εμφανίζονται κατά τον 2ο αι. μ.Χ. και η παραγωγή τους συνεχίζεται τον 3ο και πιθανότατα τον 4ο αι. μ.Χ. Τα αγγεία αυτά απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και ικανότητα στην παραγωγή τους και γι' αυτό φαίνεται πως ήταν ακριβότερα και δεν είχαν την ευρεία διάδοση άλλων αγγείων από φυσητό γυαλί. Ο ιριδισμός που παρατηρείται σε πολλά αρχαία γυάλινα αγγεία δημιουργώντας μια αίσθηση πολυχρωμίας δεν αποτελεί το πραγματικό χρώμα του γυαλιού αλλά είναι το αποτέλεσμα των διαδοχικών στρωμάτων διάβρωσης της επιφάνειας του υλικού.
  • Πολιτισμός Ρωμαϊκός
  • Περίοδος Ρωμαϊκή περίοδος
  • Υλικό γυαλί
  • Διαστάσεις Υ: 16,7 εκ. / ΔΒ: 4,8 εκ. / ΔΧ: 2,5 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 2ος όροφος / Μια ιστορία με εικόνες
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.