Ραμφοειδόστομη πρόχους

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0095
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική Ι-ΙΙ - Ομάδα Καστριού
    2400 π.Χ. - 2300 π.Χ.
  • Περιγραφή Προς το τέλος της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ και στη φάση της μετάβασης προς την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδο, εμφανίζονται νέοι τύποι αγγείων στις Κυκλάδες, οι οποίοι διακρίνονται για τη σκοτεινόχρωμη, έντονα στιλβωμένη επιφάνειά τους, από την οποία απουσιάζουν κατά κανόνα τόσο η εγχάρακτη όσο και η γραπτή διακόσμηση των παλαιότερων περιόδων. Οι νέοι αυτοί τύποι απαρτίζουν τη λεγόμενη "ομάδα Καστριού" και θεωρείται ότι έλκουν την καταγωγή τους από τη Μικρά Ασία, αν και ο τρόπος στίλβωσης των αγγείων αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό της βορειοαιγαιακής νησιωτικής κεραμικής, της οποίας δείγματα είχαν αρχίσει να εισάγονται στις Κυκλάδες από πολύ νωρίτερα. Το εικονιζόμενο αγγείο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της συγκεκριμένης κεραμικής. Αν και ο τύπος της ραμφοειδόστομης πρόχους είναι γνωστός ήδη από προηγούμενες περιόδους, ο σχετικά μακρύς λαιμός, η μακριά προχοή και η στιλβωμένη μελανή επιφάνεια εντάσσουν την πρόχου στην "ομάδα του Καστριού". Οι γκριζωπές κηλίδες στην επιφάνεια του αγγείου οφείλονται σε ατελή όπτηση.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό πηλός
  • Διαστάσεις Υ: 13,9 εκ. / Δ: 11,4 εκ. / ΔΒ: 4,2 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.