Απιόσχημο αγγείο

  • Αριθμός Συλλογής ΝΓ0094
  • Χρονολογία Πρωτοκυκλαδική Ι-ΙΙ - Φάση Κάμπου
    2800 π.Χ. - 2700 π.Χ.
  • Περιγραφή Τα απιόσχημα (δηλαδή σε σχήμα αχλαδιού) αγγεία είναι χαρακτηριστικά της μεταβατικής φάσης Κάμπου (2800-2700 π.Χ.). Πρόκειται για έναν νέο τύπο, που προϋποθέτει τεχνική γνώση και δεξιοτεχνία στην κατασκευή, δεδομένου ότι τα αγγεία της περιόδου είναι ακόμη χειροποίητα και παράγονται χωρίς τη βοήθεια του κεραμεικού τροχού. Το αγγείο έχει εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση και φέρει δύο διάτρητες αποφύσεις-λαβές στον ώμο. Η κοίλη βάση των αγγείων αυτού του τύπου αποκλείει τη στερέωσή τους σε επίπεδη επιφάνεια. Οι διάτρητες αποφύσεις και το μικρό τους μέγεθος υποδηλώνουν ότι πιθανότατα αναρτούνταν με σχοινί ή δερμάτινο νήμα.
  • Πολιτισμός Κυκλαδικός
  • Περίοδος Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
  • Υλικό πηλός
  • Διαστάσεις Υ: 12,5 εκ. / ΔΧ: 3,8 εκ
  • Χώρος Έκθεσης 1ος όροφος / Κυκλαδική Τέχνη
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.