Λευκή λήκυθος

  • Αριθμός Συλλογής ΚΠ0102
  • Χρονολογία Κλασική
    430 π.Χ.
  • Περιγραφή Στη λήκυθο απεικονίζεται πεπλοφόρος γυναίκα, που φέρει προσφορές σε τάφο, τον οποίο σηματοδοτεί μια στήλη. Τη σκηνή παρακολουθεί νεαρός άνδρας με πορφυρή χλαμύδα, πέτασο ριγμένο στη ράχη και δόρυ στο χέρι (στον τύπο του "περίπολου" - ελαφρώς οπλισμένου νέου, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στις εσχατιές της αττικής γης). Οι λευκές λήκυθοι εμφανίζονται γύρω στο 470 π.Χ. και χρησιμοποιούνται μέχρι το 400 π.Χ. αποκλειστικά σε ταφικές τελετές. Το λευκό βάθος οφείλεται στην επάλειψη της επιφάνειας του αγγείου με ένα πολύ λεπτό στρώμα λευκού πηλού (με καολίνη), που έπαιρνε τη χαρακτηριστική απόχρωση μετά την όπτηση. Πρόκειται για μια λεπτή τεχνική που επέπτρεπε τη διακόσμηση με ζωηρά χρώματα. Η εικονογραφία των λευκών ληκύθων μάς παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά μνημεία της εποχής, ιδιαίτερα τις στήλες και τους κίονες που σήμαιναν τους τάφους, όπως αυτός που εικονίζεται εδώ να πατά σε τριβαθμιδωτή κρηπίδα και να επιστέφεται με ιωνικό επίκρανο και φύλλα άκανθας. Οι περισσότερες λήκυθοι με νεκρώσιμες σκηνές απεικονίζουν συγγενείς του νεκρού που επισκέπτονται τον τάφο. Οι γυναίκες μετέφεραν μέσα σε μεγάλα κάνιστρα τα απαραίτητα για την ταφική λατρεία αντικείμενα, όπως μυροδόχα αγγεία, ταινίες, στεφάνια κ.λπ. Μερικές φορές, πλάι στον τάφο εικονίζονται μορφές που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα, όπως στη συγκεκριμένη λήκυθο. Οι μορφές αυτές έχουν ερμηνευθεί ως "φάσματα" των νεκρών.
  • Πολιτισμός Ελληνικός (Αττικός)
  • Περίοδος Κλασική περίοδος
  • Υλικό πηλός
  • Διαστάσεις Υ: 28,8 εκ.
  • Χώρος Έκθεσης 2ος όροφος / Μια ιστορία με εικόνες
Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.