1821 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

  • € 14.99
  • Description

    Greek Edition

  • Code 74142/0000
  • Dimensions 14,5x20,5
  • ISBN 978-960-484-536-1
  • Αuthor Woodhouse Montague Christopher
  • Pages 224
  • Quantity